Resultat af indfødsretsprøve

Resultat af indfødsretsprøve

Analyse viser, at den gennemsnitlige sværhedsgrad af indfødsretsprøven var tilfredsstillende.

Den 7. juni 2016 blev indfødsretsprøven af 2015 afholdt på 49 prøvesteder i landet. Der deltog i alt 2.359 prøvedeltagere i prøven, hvoraf 31,2 procent bestod.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har med udgangspunkt i en række besvarelser af indfødsretsprøven analyseret de enkelte spørgsmåls sværhedsgrad. Det fremgår af analysen, at fem spørgsmål har været vanskelige at svare på. Tilsvarende har der været fem spørgsmål, der har været for lette. Analysen viser dog, at den gennemsnitlige sværhedsgrad i den afholdte prøve er tilfredsstillende, da den overvejende del af spørgsmålene har et tilfredsstillende niveau.

Beståelsesprocenten har før ændret sig markant i forbindelse med ændringer i prøven. Det skete i forbindelse med, at kravene til indfødsret blev skærpet tilbage i 2008. Her faldt beståelsesprocenten fra 96,1 pct. til 23,5. Ved de efterfølgende prøveterminer steg beståelsesprocenten til 73,8 i 2013. Og i forbindelse med etableringen af den tidligere statsborgerskabsprøve med 30 spørgsmål og krav om mindst 22 rigtige svar, steg beståelsesprocenten i juni 2014 til 82,3 pct. og 93,5 pct. i december 2015.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg siger:

Vi har nu foretaget en grundig analyse af indfødsretsprøven, der blev afholdt i juni. Vi kan se, at der er en meget stor spredning i, hvilke spørgsmål prøvedeltagerne har svaret forkert på. Derfor må vi konstatere, at den relativt høje dumpeprocent skyldes, at folk ikke har fået forberedt sig ordentligt og læst op på det materiale, der er tilgængeligt for alle, før de går op til prøven. På den baggrund har jeg besluttet, at der ikke bliver afholdt en ekstraordinær indfødsretsprøve efter sommer. De, der dumpede prøven i juni, kan gå op til næste ordinære prøve i december.

 

7531557-inger-stoejberg

De prøvedeltagere, der ikke bestod indfødsretsprøven den 7. juni 2016, opfordres derfor til at tilmelde sig den kommende ordinære indfødsretsprøve i december.

FAKTABOKS: Analyse af indfødsretsprøven afholdt den 7. juni 2016
Styrelsen for International Rekruttering og Integration har med udgangspunkt i en række besvarelser analyseret sværhedsgraden af de enkelte spørgsmål i indfødsretsprøven af 2015. Prøven bestod af 35 spørgsmål udarbejdet ud fra et tilknyttet læremateriale samt 5 aktuelle spørgsmål. Af de 325 indhentede besvarelser er beståelsesprocenten 33,8 procent og vurderes derfor repræsentativ for den samlede gruppe prøvedeltagere. Der i alt analyseret 325 besvarelser indhentet fra 44 sprogcentre.

Ifølge analysen af den afholdte prøve lå den gennemsnitlige sværhedsgrad på 0,70, hvilket betyder, at 70 % af alle spørgsmål gennemsnitligt er besvaret korrekt. Et spørgsmål vurderes vanskeligt, hvis færre end 50 pct. svarer rigtigt. Og et spørgsmål vurderes let, hvis mere end 90 pct. svarer rigtigt.

Den samlede beståelsesprocent på indfødsretsprøven var 31,2 pct. hvilket hænger sammen med, at 32 ud af 40 spørgsmål skal besvares korrekt. Øvrige analyser viste, at spørgsmålene hovedsagelig er af god kvalitet. Der er i analysen målt på en såkaldt diskriminationsgrad, det vil sige forholdet mellem de bedste og de dårligste prøvedeltagere samt foretaget en distraktoranalyse, som viser om samtlige svarmuligheder er benyttet. Samlet set er analysen ud fra en testfaglig vurdering derfor tilfredsstillende.

1

Den nemmeste og hurtigste måde
at forberede dig til indfødsretsprøven

  • Adgang til 2000 spørgsmål
  • Ubegrænset antal prøver
  • Virker både på mobil, tablet og desktop
  • Tidligere afholdte officielle prøver
  • Aktuelle spørgsmål om samfundet
  • Udvidet resultatanalyse
  • Ingen tidsfrister

www.indfodsretsprove.dk