Gratis prøve

Gratis prøve

1.
Danmark var ét af 51 lande, der var med til at grundlægge De Forenede Nationer (FN). I hvilket år blev FN grundlagt?

A.
B.
C.
2.
Hvilken rettighed er sikret i den danske grundlov?

A.
B.
C.
3.
Hvilken instans har i Danmark ansvaret for driften af de offentlige sygehuse?

A.
B.
C.
4.
Hvem af følgende personer er en berømt dansk filosof, der levede fra 1813-1855, og som især var optaget af eksistentielle spørgsmål?

A.
B.
C.
5.
Hvor ofte skal der ifølge den danske grundlov være folketingsvalg i Danmark?

A.
B.
C.
6.
Hvem skrev omkring 1200-tallet værket Gesta Danorum, som anses for at være den første samlede Danmarkshistorie?

A.
B.
C.
7.
Hvem er de primære aftaleparter, når der skal indgås kollektive overenskomster om fx løn, pension og arbejdsforhold?

A.
B.
C.
8.
Hvem skrev i 1819 digtet Der er et Yndigt Land, som senere hen blev Danmarks nationalsang?

A.
B.
C.
9.
Hvor ofte afholdes der valg til Europa-Parlamentet?

A.
B.
C.
10.
Der kom knap 240.000 krigsflygtninge til Danmark efter 2. verdenskrigs afslutning. Fra hvilket land?

A.
B.
C.
11.
Hvilke lande samlede Margrete 1. fra 1397-1523 i Kalmarunionen?

A.
B.
C.
12.
Hvornår blev kvinder valgbare og fik valgret ved parlamentariske valg?

A.
B.
C.
13.
Hvem af følgende personer var i 1800-tallet en vigtig inspirationskilde til oprettelsen af folkehøjskoler i Danmark?

A.
B.
C.
14.
I 1933 indgik Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Venstre et forlig, der skulle løse økonomiske og sociale problemer i samfundet. Hvilket forlig?

A.
B.
C.
15.
Hvilket af følgende selvstyreområder er ikke en del af Det Danske Rigsfællesskab?

A.
B.
C.
16.
Hvad hedder kongefamiliens hjem i København?

A.
B.
C.
17.
Kan regeringen bestemme, hvordan domstolene skal dømme i en retssag?

A.
B.
18.
Bertel Thorvaldsen (1770-1844) er en af Danmarkshistoriens kendte kunstnere. Hvad er han især kendt for?

A.
B.
C.
19.
Hvornår bliver man myndig i Danmark?

A.
B.
C.
20.
Kan én minister lede flere ministerier?

A.
B.
21.
Hvad hedder instruktøren, der instruerede den populære filmserie om Olsenbanden og tv-serien Matador?

A.
B.
C.
22.
Hvad krævede Tyskland af den danske regering ved besættelsen af Danmark den 9. april 1940?

A.
B.
C.
23.
Hvornår blev Nordslesvig – i dag kaldet Sønderjylland – genforenet med Danmark?

A.
B.
C.
24.
I 1849 underskrev Frederik 7. en lov om at afskaffe enevælden og indføre en fri forfatning for borgerne. Hvad hedder denne lov?

A.
B.
C.
25.
Hvem skrev i 1722 komedien Jeppe på Bjerget?
A.
B.
C.
26.
I 1807 blev København bombarderet og Danmarks flåde erobret. Af hvilket land?

A.
B.
C.
27.
Hvem af følgende personer overtog tronen i 1588 og har blandt andet opført Rundetårn og Rosenborg Slot i København?

A.
B.
C.
28.
Kan et ægtepar blive skilt uden først at være separeret i en periode?

A.
B.
29.
I 2014 dannede en lille gruppe borgere i Vendsyssel en forening, der kaldes Venligboerne. Hvad er foreningen primært kendt for at støtte?

A.
B.
C.
30.
Hvor mange år er en lang videregående uddannelse normalt normeret til?

A.
B.
C.
31.
Ved Jordskredsvalget i 1973 blev 3 nye partier valgt til Folketinget. Hvilke?

A.
B.
C.
32.
Hvornår fik homoseksuelle samme rettigheder og pligter ved indgåelse af ægteskab som alle andre borgere?

A.
B.
C.
33.
Hvem skal betale kirkeskat i Danmark?

A.
B.
34.
Hvad kaldes den historiske periode omkring 1700-tallet, hvor ideer om kritisk tænkning, fornuft og frihed blev udbredt i Danmark?

A.
B.
C.
35.
Hvilken af følgende instanser har ansvar for politiet?

A.
B.
C.