Gratis prøve

Gratis prøve

1.

Hvad hedder instruktøren, der instruerede den populære filmserie om Olsenbanden og tv-serien Matador?

A.
B.
C.

2.

Hvornår blev kvinder valgbare og fik valgret ved parlamentariske valg?

A.
B.
C.

3.

Hvad hedder kongefamiliens hjem i København?

A.
B.
C.

4.

Hvem af følgende personer er en berømt dansk filosof, der levede fra 1813-1855, og som især var optaget af eksistentielle spørgsmål?

A.
B.
C.

5.

Hvem skrev i 1819 digtet Der er et Yndigt Land, som senere hen blev Danmarks nationalsang?

A.
B.
C.

6.

Hvilke lande samlede Margrete 1. fra 1397-1523 i Kalmarunionen?

A.
B.
C.

7.

Bertel Thorvaldsen (1770-1844) er en af Danmarkshistoriens kendte kunstnere. Hvad er han især kendt for?

A.
B.
C.

8.

Hvem af følgende personer overtog tronen i 1588 og har blandt andet opført Rundetårn og Rosenborg Slot i København?

A.
B.
C.

9.

Ved Jordskredsvalget i 1973 blev 3 nye partier valgt til Folketinget. Hvilke?

A.
B.
C.

10.

Hvilken rettighed er sikret i den danske grundlov?

A.
B.
C.

11.

I 2014 dannede en lille gruppe borgere i Vendsyssel en forening, der kaldes Venligboerne. Hvad er foreningen primært kendt for at støtte?

A.
B.
C.

12.

Hvem er de primære aftaleparter, når der skal indgås kollektive overenskomster om fx løn, pension og arbejdsforhold?

A.
B.
C.

13.

Hvem skrev omkring 1200-tallet værket Gesta Danorum, som anses for at være den første samlede Danmarkshistorie?

A.
B.
C.

14.

I 1933 indgik Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Venstre et forlig, der skulle løse økonomiske og sociale problemer i samfundet. Hvilket forlig?

A.
B.
C.

15.

Hvem skal betale kirkeskat i Danmark?

A.
B.

16.

Hvem skrev i 1722 komedien Jeppe på Bjerget?

A.
B.
C.

17.

Hvad krævede Tyskland af den danske regering ved besættelsen af Danmark den 9. april 1940?

A.
B.
C.

18.

Hvor mange år er en lang videregående uddannelse normalt normeret til?

A.
B.
C.

19.

Hvornår fik homoseksuelle samme rettigheder og pligter ved indgåelse af ægteskab som alle andre borgere?

A.
B.
C.

20.

I 1849 underskrev Frederik 7. en lov om at afskaffe enevælden og indføre en fri forfatning for borgerne. Hvad hedder denne lov?

A.
B.
C.

21.

Hvor ofte skal der ifølge den danske grundlov være folketingsvalg i Danmark?

A.
B.
C.

22.

Hvad kaldes den historiske periode omkring 1700-tallet, hvor ideer om kritisk tænkning, fornuft og frihed blev udbredt i Danmark?

A.
B.
C.

23.

Kan regeringen bestemme, hvordan domstolene skal dømme i en retssag?

A.
B.

24.

Kan én minister lede flere ministerier?

A.
B.

25.

Hvilken af følgende instanser har ansvar for politiet?

A.
B.
C.

26.

Hvilket af følgende selvstyreområder er ikke en del af Det Danske Rigsfællesskab?

A.
B.
C.

27.

Hvem af følgende personer var i 1800-tallet en vigtig inspirationskilde til oprettelsen af folkehøjskoler i Danmark?

A.
B.
C.

28.

Hvilken instans har i Danmark ansvaret for driften af de offentlige sygehuse?

A.
B.
C.

29.

Der kom knap 240.000 krigsflygtninge til Danmark efter 2. verdenskrigs afslutning. Fra hvilket land?

A.
B.
C.

30.

Hvornår blev Nordslesvig – i dag kaldet Sønderjylland – genforenet med Danmark?

A.
B.
C.

31.

Danmark var ét af 51 lande, der var med til at grundlægge De Forenede Nationer (FN). I hvilket år blev FN grundlagt?

A.
B.
C.

32.

Kan et ægtepar blive skilt uden først at være separeret i en periode?

A.
B.

33.

Hvornår bliver man myndig i Danmark?

A.
B.
C.

34.

I 1807 blev København bombarderet og Danmarks flåde erobret. Af hvilket land?

A.
B.
C.

35.

Hvor ofte afholdes der valg til Europa-Parlamentet?

A.
B.
C.