Gratis prøve

Gratis prøve

1.

Hvornår fik homoseksuelle samme rettigheder og pligter ved indgåelse af ægteskab som alle andre borgere?

A.
B.
C.

2.

Hvem er de primære aftaleparter, når der skal indgås kollektive overenskomster om fx løn, pension og arbejdsforhold?

A.
B.
C.

3.

Hvornår blev Nordslesvig – i dag kaldet Sønderjylland – genforenet med Danmark?

A.
B.
C.

4.

I 1933 indgik Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Venstre et forlig, der skulle løse økonomiske og sociale problemer i samfundet. Hvilket forlig?

A.
B.
C.

5.

Hvornår bliver man myndig i Danmark?

A.
B.
C.

6.

I 1849 underskrev Frederik 7. en lov om at afskaffe enevælden og indføre en fri forfatning for borgerne. Hvad hedder denne lov?

A.
B.
C.

7.

Hvad hedder instruktøren, der instruerede den populære filmserie om Olsenbanden og tv-serien Matador?

A.
B.
C.

8.

Kan et ægtepar blive skilt uden først at være separeret i en periode?

A.
B.

9.

Bertel Thorvaldsen (1770-1844) er en af Danmarkshistoriens kendte kunstnere. Hvad er han især kendt for?

A.
B.
C.

10.

I 1807 blev København bombarderet og Danmarks flåde erobret. Af hvilket land?

A.
B.
C.

11.

Hvem skal betale kirkeskat i Danmark?

A.
B.

12.

Hvor ofte afholdes der valg til Europa-Parlamentet?

A.
B.
C.

13.

Danmark var ét af 51 lande, der var med til at grundlægge De Forenede Nationer (FN). I hvilket år blev FN grundlagt?

A.
B.
C.

14.

Hvem skrev i 1722 komedien Jeppe på Bjerget?

A.
B.
C.

15.

Hvilket af følgende selvstyreområder er ikke en del af Det Danske Rigsfællesskab?

A.
B.
C.

16.

Hvad krævede Tyskland af den danske regering ved besættelsen af Danmark den 9. april 1940?

A.
B.
C.

17.

Kan én minister lede flere ministerier?

A.
B.

18.

Hvor ofte skal der ifølge den danske grundlov være folketingsvalg i Danmark?

A.
B.
C.

19.

Der kom knap 240.000 krigsflygtninge til Danmark efter 2. verdenskrigs afslutning. Fra hvilket land?

A.
B.
C.

20.

Hvem af følgende personer overtog tronen i 1588 og har blandt andet opført Rundetårn og Rosenborg Slot i København?

A.
B.
C.

21.

Ved Jordskredsvalget i 1973 blev 3 nye partier valgt til Folketinget. Hvilke?

A.
B.
C.

22.

Kan regeringen bestemme, hvordan domstolene skal dømme i en retssag?

A.
B.

23.

I 2014 dannede en lille gruppe borgere i Vendsyssel en forening, der kaldes Venligboerne. Hvad er foreningen primært kendt for at støtte?

A.
B.
C.

24.

Hvem skrev omkring 1200-tallet værket Gesta Danorum, som anses for at være den første samlede Danmarkshistorie?

A.
B.
C.

25.

Hvem af følgende personer var i 1800-tallet en vigtig inspirationskilde til oprettelsen af folkehøjskoler i Danmark?

A.
B.
C.

26.

Hvem af følgende personer er en berømt dansk filosof, der levede fra 1813-1855, og som især var optaget af eksistentielle spørgsmål?

A.
B.
C.

27.

Hvornår blev kvinder valgbare og fik valgret ved parlamentariske valg?

A.
B.
C.

28.

Hvilke lande samlede Margrete 1. fra 1397-1523 i Kalmarunionen?

A.
B.
C.

29.

Hvem skrev i 1819 digtet Der er et Yndigt Land, som senere hen blev Danmarks nationalsang?

A.
B.
C.

30.

Hvilken rettighed er sikret i den danske grundlov?

A.
B.
C.

31.

Hvad hedder kongefamiliens hjem i København?

A.
B.
C.

32.

Hvilken af følgende instanser har ansvar for politiet?

A.
B.
C.

33.

Hvilken instans har i Danmark ansvaret for driften af de offentlige sygehuse?

A.
B.
C.

34.

Hvad kaldes den historiske periode omkring 1700-tallet, hvor ideer om kritisk tænkning, fornuft og frihed blev udbredt i Danmark?

A.
B.
C.

35.

Hvor mange år er en lang videregående uddannelse normalt normeret til?

A.
B.
C.